אשמניים Emballonuridae

למשפחת האשמניים תפוצה רחבה יחסית, המשתרעת על פני אזורים טרופים וסוב-טרופים. שם המשפחה באנגלית (sac-winged / sheath-tailed bats)  מזכיר שלמינים במשפחה בלוטות ריח מיוחדות, אשר ככל הנראה משמשות לתקשורת תוך-מינית. העיניים גדולות למדיי, ובצירוף דגמי צבע מיוחדים של כמה מהמינים במשפחה רומזות על קיומה של תקשורת חזותית מפותחת. מרבית המינים במשפחה הם שוכני סדקים, וככאלה הם מיטבים לזחול: ככל הנראה הזנב הקצר, הבולט מקרום התעופה, מסייע בחישה בזמן זחילה. בעולם ידועים כ- 50 מיני אשמנים, המשתייכים ל-13 סוגים. בישראל מוכרים שני מינים מהסוג Taphozous:
אשמן גדול
אשמן קטן
בתמונה המצורפת מין אשמן המצוי בצפון ומערב אוסטרליה