דיווחי דריסות

ניתן לשלוח דיווחי דריסה למערכת גם באמצעות הוואטסאפ. יש להצטרף לקבוצה מן השדה: דיווחי דריסה ולפעול על פי ההנחיות:
1. מיקום - חיוני במקרה של דיווחי דריסה לצרף נתוני מיקום.
2. מומלץ לצרף תמונה הכוללת מראה כללי של מיקום הדריסה (שולי הכביש, מכשולים שונים וכיו"ב).
3. הקבוצה מיועדת לדיווחי דריסה בלבד, אשר יוצגו על גבי מפה באתר. דיווח דריסה מורכב מתמונה ומיקום.
שימו לב: בדיווחי דריסה יש חשיבות רבה לנתוני המיקום המדויק. לכן, אין ברירה אלא להקדיש לכך רגע מזמנך ולדווח לאחר שחלפת על פני המיקום. ניתן לשלוח דיווחי דריסה גם באמצעות היישומון מן השדה © من الطبيعة: שליחת דיווח באמצעותו (כולל צילום) אורך כ-35 שניות בלבד.

דיווח בעלי חיים דרוסים

שימוש בתוכנות המסרים השונות מעוכב במן השדה, בשל מגבלות הבקרה על המידע הנשלח ומפורסם בהן. בחודשים הקרובים הוא צפוי להתרחב, הודות לפיתוח יישומים הכוללים אפשרויות ניהול מתקדמות.

הצטרפות לקבוצת דיווחי דריסות

הדיווחים יוצגו על גבי מפה נפרדת באתר, וישולבו במפות הכלליות.

 

Section: 
Section1