זיהוי עטלף, 18/05/2015

ק"ת רחובות מספקת ממצאים מעניינים מאזור השפלה, וכבר הצליחה להרחיב את רשימת המינים המוכרים לנו מהאזור. האם אפשר לזהות את מין העטלף, על פי התצלום המצורף?


הקלטת עטלף
עטלף ב.מ