זיהוי עקבות

הדיווח של עומר מלצר, מפרדסי רמת הכובש, עודו ממתין להתייחסות מנומקת. עומר צילם עקבות, והתקבלו תשובות שונות לשאלת זהות מין בעל החיים אשר הותיר אותן בשדה. באמצעות תמונה מס' 1 ניתן להתרשם מהסביבה החקלאית, צפיפות היישובים והדרכים המקשרות ביניהם. בתמונה השנייה נראות העקבות עצמן, אשר צולמו בפרדסי רמת הכובש (צפ'-מז' לכפר סבא) ובתצלום השלישי: תקריב של אחת העקבות. מי מזהה את המין?


תמונה מס' 1 

זיהוי עקבות
תמונה מס' 2 

בתמונה מספר 3 תקריב של העקבה הנראית במרכז התצלום השני: כדאי להפנות תשומת לב למספר האצבעות


תמונה מס' 3 

הדיווח התקבל באמצעות קו התצפיות של עמותת מן השדה בוואטסאפ!

ניתן לשלוח דיווחים במסגרת קבוצה, ואפשר גם באופן פרטי: אפשרות המתאימה לדיווח תצפיות הכוללות מידע רגיש. כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת (טופס דיווח באתר העמותה / יישומון מן השדה / וואטסאפ) עובר תהליכי בקרה וסיווג לפני פרסום (כיצד?). הוא מוצג ע"ג מפה ובטבלת נתונים (התצפיות שלי), הניתנת לייצוא  כקובץ המתאים לשילוב בתוכנות מידע גאוגרפי (GIS). 
 

 

Section: 
Section1