חנק משריץ

חנק משריץ (Eryx jaculus) הוא הנציג היחיד של משפחת החנקיים בישראל.

במקורות רבים מצוין כי הוא מצוי במרבית החבל הים תיכוני ובצפון הנגב. בשנים האחרונות מתקבלים דיווחים רבים בחנקים גם מאזורים נוספים בישראל, לרבות דיווח מצולם של רעי סגלי מדרום רמת הגולן (30/03/2013, צופים נוספים: אליאור דיקר, אורי דיקר).

חנק משריץ.     רמת הגולן,  30/03/2013        ©   רעי סגלי