לקראת פרסום סיכומי 2019

השנה החדשה למניינם כבר כאן, וזוהי הזדמנות נוספת לעודד כל אחת ואחד מאיתנו לשלוח דיווחי תצפיות באמצעות המערכת. ניתן להשתמש בטופס הדיווח באתר העמותה, יישומון, הודעת וואטסאפ (פרטית או בקבוצה) - כל הדרכים כשרות! כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג דומים (אודות המערכת). לאחריהם הוא מוצג על גבי מפה אישית וגם זמין לייצוא כטבלת נתונים. מומלץ לעבור על ארכיון ההודעות בוואטסאפ, ולשלוח את כל התצפיות - כולל במינים הנפוצים ביותר, לגביהן ידועים המיקום וזמן התצפית. הודעות שאין ברצונך לקבל חוות דעת לגביהן, או שהן לא בעלות עניין לציבור, אפשר לשלוח באופן אישי אל קו התצפיות המאובטח של העמותה. כיצד לדווח?
http://www.wildisrael.com/content/%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97-%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA

ידיעת האשׂיד* המנצחת
מי תזכה בתואר ידיעת האשׂיד* המנצחת לשנת 2019 למניינם? נראה כי הסיכום השנתי לא יהיה שלם ללא בחירת הידיעה המנצחת:
האם לשחרר המוני צפעים המתרבים ביישובים בשטחים פתוחים, מזיק יותר מירי לא מבוקר בתנים?
האם להגן על העורב ההודי בחוק כדי שניתן יהיה להשמידו בירי, מטופש יותר מאיסוף נתוני דריסה ללא מיקום מדויק?
הבחירה קשה, וכפי שאמר סטיבן רייט: "עבודה קשה משתלמת בעתיד, עצלנות משתלמת עכשיו" - ולכן הוחלט שלא לבחור במנצחת, אלא לכלול בסיכום כמה אזכורים לידיעות נבחרות. אם יש כזו אשר חשוב לך שתיכלל בו - בבקשה לפנות אלינו ולהבטיח את מקומה. 

* "אין שכל יש דאגות" הוא שמו של אחד המדורים באתר העמותה.

 

Section: 
Section4