מה שכולם צריכים לדעת על גלאי HD

בשנים האחרונות פותחו גלאי עטלפים משולבים, כלומר - מכשירים בהם כלולים גלאי HD/FD/TE, בעלות נמוכה יחסית. עם השנים תחום זה הפך לנגיש יותר, וכיום גלאי משולב אינו נדיר בקרב חובבים. בכל זאת, כדאי לזכור שלגלאי HD יתרונות משמעותיים בשדה. בנוסף, השיטה ההטרודנית מעולה לצורך פיתוח מיומנות זיהוי מינים בשטח. מאחר והתברר ששימוש נכון בגלאי HD יכול להניב ממצאים מעניינים ומפתיעים, אנחנו מבקשים לחזור ולהדגיש כמה מעקרונות השימוש בו (מידע כללי בנושא אקולוקציה). מי שמתמצא בנושא, אולי יוכל לעזור בזיהוי על פי הקלטות עטלפים שנצפו באזור השפלה במהלך החורף האחרון (תצפית 1, תצפית 2).

גלאי עטלפים

כיצד משתמשים בגלאי HD?

הכלל הראשון לצופה המעוניין לזהות מינים בשדה, הוא שיש לצפות בעטלף אך ורק כאשר הוא פעיל. הקולות אליהם מתייחסים נתוני התדירות ושאר תכונות הקול, הם קולות איתור: העטלף משמיע אותם רק כאשר הוא מנווט ותר אחר טרפו בשעת לילה. כאשר הוא נח במשכן הוא משתמש בקולות אחרים אשר לא ניתן להיעזר בהם לצורך זיהוי.

כאשר משתמשים בגלאי הטרודני יש נטייה להתמקד בתדירות הקול, בפרט כאשר היא מוצגת בצג דיגיטלי מואר. על מנת לקבוע את התדירות יש לכוון את הגלאי כלפי העטלף, להוריד ולהעלות לסירוגין את בורר התדירויות עד שמצליחים לזהות את התדירות בה נשמע הקול 'עמוק' - ברור - ביותר, היא תדירות הקול ואליה מתייחסים הנתונים שבמערכת. למשל, במידה ורשום בטבלה באתר 50 ק"ה, סביר שנשמע את העטלף גם ב-45 וגם ב-55 ק"ה, אך 50 היא התדירות המיטבית: זהו התדר בו מרוכזת מרבית האנרגיה. קביעת התדירות אינה מסובכת, זוהי מיומנות הנרכשת בניסיון. הנתונים המופיעים במערכת לגבי תדירויות הקול של המינים שונים, מתייחסים לקולות האיתור: הקולות המופקים בזמן שהעטלף נע במרחב. ישנם מצבים בהם עטלפים משתמשים בקולות שונים לגמרי, בעיקר כשהעטלף נמצא באתר המשכן. כמו כן, לעתים ניתן לשמוע קולות שונים גם כשהעטלף פעיל – במיוחד בתקופת הרבייה.

חשוב לזכור כי קביעת תדירות השיא בקריאה דורשת תרגול, ולמעשה התדירות היא רק אחת מבין 5 התכונות העיקריות אותן נאפיין בעזרת הגלאי. בנוסף לה, נתייחס לארבע התכונות הבאות:
1. מהירות
2. קצב
3. טון
4. עוצמה

מהירות
משך הזמן שבין קריאה לקריאה בתוך רצף קריאות.
באופן כללי, עטלפים גדולים נוטים להיות איטיים יחסית ועטלפים קטנים נוטים להיות מהירים, כלומר: זמן קצר יחסית בין קריאות.
קצב
יש לנסות ולהעריך עד כמה יציב וקבוע רצף הקריאות. לעטלפים שעפים ישר קצב קבוע יחסית, לעומת עטלפים שעפים תוך פניות ושינויי כיוון רבים, להם קצב משתנה.
טון
יש מינים בעלי קול צלול ועמוק, בעוד שלמינים אחרים צליל 'שטוח' ומתכתי.
עוצמה
יש מינים בעלי קול חזק ועצמתי הנשמע היטב ממרחק רב, ולעומתם יש עטלפים בעלי קול חלש הנשמע רק ממרחק מ' ספורים.

שיטות חדשות מאפשרות זיהוי אוטומטי של חלק ממיני העטלפים באזור, אך הנושא עדיין לא מפותח דיו ובכל אופן לא מדובר בהקלטות המבוצעות בשיטה ההטרודנית. שיטה זו אומנם מתאימה לשימוש בשדה, אך כיוון שחלק ניכר מקול העטלף משובש אין טעם באנליזה דיגיטלית של הקלטות מגלאי HD. גלאים הפועלים בשיטות אחרות מאפשרים מדידות של תכונות קול נוספות. כמה מהן מוצגות בפשטות רבה, בתרשים הדו מימדי הבא:

תדירות קול
 

התנהגות
בנוסף לקולות נאפיין גם את התנהגות התעופה:
מהירות - יש מינים שמעופם נראה איטי ומלווה בחבטות כנף כבדות, בעוד אחרים חולפים על פנינו במהירות גבוהה מאוד.
גובה - גובה המעוף מעל פני הקרקע.
מעוף - האם העטלף עף בנתיב ישר, או שהוא מרבה בפניות ושינויי כיוון?
כמובן שכל אלה משתנים בהתאם לבית הגידול, תוואי השטח ועוד. זיהוי המינים לא רק שדורש ניסיון, אלא רצוי שיגובה בבסיס מידע מספק לגבי המינים המצויים באזור בו צופים: המינים הצפויים להיראות בו, דפוסי הפעילות העונתיים שלהם ועוד. קבוצות התצפית יסייעו לצמצם את פערי הידע.

גלאי עטלפים סטריאו הטרודני
Observer 2 HD²  גלאי סטריאו הטרודני