מוח של ציפור

סביר להניח שרבים מהשותפים במן השדה נוהגים לקרוא את ספריו של מאיר שלו, המפליא לתאר בכתיבתו את טבע הארץ. לעתים נדירות ביותר נחשוד בהם באי דיוקים, העתידים ממילא להתפוגג בסבך העלילה. בספרו "פונטנלה", הוא מעמת אותנו עם  הביטוי "מוח ציפור", שאומנם אינו מנבא הישגים גבוהים לאדם הניחן בו ובכל זאת: הוא עשוי להפתיע. האם "מוח של ציפור" עתיד להפוך למחמאה? מיני עופות אחדים מפגינים יכולות מפתיעות, המעידות על כישורים יוצאי דופן בתחומים כגון התמצאות במרחב ופיתרון בעיות. ספר מאת Nathan Emery מציג סקירה עדכנית של הנושא, הכוללת ממצאים חדשים ומסקנות מפתיעות באשר ליכולותיו של "מוח ציפור", אשר בכמה היבטים עשויות להשתוות לאלו של יונקים כגון פיל ואף דולפין. הספר זמין לרכישה באתרי הקניות השונים.

Bird Brain: an Exploration of Avian Intelligence
 amazon.com Bird Brain: an Exploration of Avian Intelligence
 


nhbsBird Brain by Nathan Emery

Section: 
Section5