מחרוזן במבוא דותן

נעם שגב צפה אמש במחרוזן הטבעות ('מחרוזן דו-גוני', Micrelaps muelleri) במבוא דותן. מחרוזנים מפגינים שונות רבה מבחינת הדגם והמימדים. בספר הזוחלים של ישראל1 מידע ונתונים נוספים בנושא שונות בין הזווגים ובין אזורים.

​מחרוזן הטבעות ('מחרוזן דו-גוני', Micrelaps muelleri)
מחרוזן הטבעות ('מחרוזן דו-גוני', Micrelaps muelleri). מבוא דותן, 16/07/2020. ©נעם שגב
 

 1Werner, Y.L. (2016) Reptile life in the land of Israel. Chimaira, Frankfurt, 494 p

 

Section: 
Section2