מן השדה, 03/09/2013

נחשים פעילי לילה נצפים לעתים בשעות היום, אך לרוב כשהם מוחרדים ממחסותיהם ולא כשהם פעילים.
Oded Anukov דיווח תצפית מעניינת בצפע שנצפה בעת טריפת חולדה: "...כנראה חולדה שהסתתרה בסבך הקנים".
האם חולדה מצויה או חולדת חוף?
ניתן לקבוע על פי הצילומים?
שני מיני החולדה שונים זה מזה גם מבחינת שעות הפעילות. רשימה בעניין:
הסוג חולדה (Rattus)

תודה לעודד על דיווח מרתק .

צפע מצוי (Vipera palaestinae). עמק זבולון, 06/08/2013          Oded Anukov ©