נחש מים, 13/07/20

נעם שגב דיווח כי נחש מים (Natrix tessellata) מרשים באורכו, כ-70 ס"מ, נצפה במבוא דותן: נמצא לכוד בדלת מבנה ושוחרר. נחשי מים נראים תכופות ביישובים ובקרבתם, ותצפיות בהם מדווחות לעתים קרובות. בספרות ניתן למצוא מידע על נחשי מים שמימדיהם גדולים במידה ניכרת מהפרט שבתצלום המצורף, אך בפועל מרבית נחשי המים הנצפים קטנים בהרבה. אנחנו מניחים כי הנתונים המוזכרים בחלק מהמקורות מקורם במידע מארצות אחרות, שכן בספר על זוחלי ישראל1 (2016) מופיעים נתונים שונים שמקורם בארץ, וכן נכתב על השונות שבין אוכלוסיות.

נחש מים (Natrix tessellata)
נחש מים (Natrix tessellata). מבוא דותן, 12/07/2020.        © נעם שגב

מקורות
1Werner, Y.L. (2016) Reptile life in the land of Israel. Chimaira, Frankfurt, 494 p

Section: 
Section2