סטירית הלבנון

פרפר בינוני הנפוץ בצפון מזרח הים התיכון. בישראל הוא נפוץ מאד בחרמון ושם קצה תפוצתו הדרומי. הבוגרים מעופפים בחודשים יוני עד ספטמבר. מוטת כנפיו כ- 55 מ"מ, הזכר קטן מהנקבה. לזכר פס כהה במרכז הכנף הקדמית המשמש להפרשת פרומון ריחני (ומזמין את הנקבה לקראת הזדווגות). מקים דור אחד בשנה. בספטמבר (ובסוף אוגוסט), הנקבה מטילה את הביצים על דגניים שונים.
למרות שהוא אחד הפרפרים הנפוצים בחרמון, מחזור חייו אינו ידוע.

סטירית הלבנון, Pseudochazara pelopea
סטירית הלבנון, ,Pseudochazara pelopea  צד תחתי                © אורי קולקר