פרסף בהיר

פרסף בהיר הוא מין בעל תפוצה מערב פליארקטית. בעבר היה מצוי בכל החבל הים תיכוני בישראל, כולל במרכז הארץ, אך כמעט והוכחד ממנה עם איוד המערות. כיום הוא מוכר מאתרים בודדים בגליל העליון ומצוי בסכנת הכחדה.

תדירות: 102-104 (52-108) kh