פרסף גדול

פרסף גדול הוא הגדול במיני הפרספיים, מצוי בחורבות ובמערות בחבל הים תיכוני. בעבר הוא תועד במקומות רבים ואף היה שכיח למדי באזור יהודה, אך כיום התפוצה המוכרת מקוטעת מאוד וככל הנראה בארץ שרדו כמה מאות של פרטים.

פרסף גדול (Rhinolophus ferrumequinum)
פרסף גדול (Rhinolophus ferrumequinum). בישראל מצוי בסכנת הכחדה.    © עזרא חדד

פרסף גדול הוא עטלף אשר רגיש מאוד להפרעות באתרי המשכן, ולכן כניסה לא זהירה למערותיו עשויה לגרום להכחדתו מישראל, כפי שקורה גם במדינות נוספות באירופה.

פרסף גדול (Rhinolophus ferrumequinum)
פרסף גדול (Rhinolophus ferrumequinum). הגדול במיני הפרספיים    © עזרא חדד

תדירות: 85-83 (40-105) kh
הקלטות והיסטוגרמות בדף פרסף גדול בספרית הקולות

קישורים:
פרסף גדול באתר Greater horseshoe bat -  ADW
פרסף גדול באתר Greater horseshoe bat -  BCT
תצלומים -