פרסף נגב, 11/06/2015

במהלך החודש האחרון נוספו למערכת מספר דיווחי עטלפים, בהם תצפית בעטלף פרסף נגב (Rhinolophus clivosus).

זהו עטלף מדברי הנצפה לעתים בנגב, בערבה ובמדבר יהודה. למין תפוצה רחבה באפריקה, וככזה מעורר חשד כי למעשה חבויים תחת השם מספר מינים. בחלק מאזור התפוצה (כולל בארץ) למין העדפה לשטחים מדבריים, ובחלקים אחרים הוא מצוי בעיקר באזורי סוואנה העשירים יותר בצמחייה. אכן, לאחרונה הוגדר מין חדש של פרסף (אשר בעבר זוהה כפרסף נגב) בלוב. למידע נוסף:
New look on the geographical variation in Rhinolophus clivosus with description of a new horseshoe bat species from Cyrenaica, Libya

במרבית התצפיות בפרספי נגב בארץ מדווחים פרטים מעטים, זאת ביחס למושבות הענק המוכרות בדרום אפריקה בהן אלפים רבים של פרספים. כיתר בני המשפחה (פרספיים), הוא רגיש מאוד להטרדה באתרי המשכן.

 

פרסף נגב (Rhinolophus clivosus)
פרסף נגב (Rhinolophus clivosus). קרומי העור ע"ג האף מעידים על אופן השימוש באקולוקציה     © אסף צוער