צילום טבע

זמינות האמצעים הדיגיטלים, בשילוב אפשרויות העריכה והפרסום במדיה החברתית, הפכה את צילום הטבע לנגיש ובהתאמה מספר התמונות אליהן אנו נחשפים הוא גבוה ביותר. נדמה לעתים שבעקבות זאת יכולותיו האישיות של הצלם מאבדות מחשיבותן, אלא שדי במבט מהיר בעבודות מקצועיות של צלם טבע כדי להבין שדווקא היום, יכולותיו של הצלם בולטות אף יותר. צילום טבע אינו מסתכם ברמה הטכנית, אלא משקף לצופה היבטים רבים של המצולם. במידה והנושא הוא בעלי חיים הרי שנצפה שהתמונה תאפשר להתרשם גם מבית הגידול בו הוא חי, התנהגות אופיינית ועוד. הדבר דורש היכרות מוקדמת עם המין בסביבתו הטבעית, ומי שמחפש זאת בתצלומים יזהה במהירות תמונות יוצאות דופן.

עופר לוי הוא צלם טבע, אשר בנוסף לתמונות מעוררות השראה, משתף גם עצות והסברים: Determining Composition

ארבע קו מובהק,  Psammophis schokari.
ארבע קו מובהקPsammophis schokari. מבין השכיחים שבנחשי האזור          © א.ו

Section: 
Section1