צפעים במישור החוף ובנגב

נפתח בהתנצלות: מדיניות הרשויות בנושא ההתמודדות עם נחשים ביישובים כונתה כאן בעבר "מחדל", וכנראה שהגיעה השעה להודות שכינוי זה אינו הולם. סליחה.
המושג מחדל מתייחס לאי ביצוע של פעולה נדרשת, ואילו במקרה הזוחלים הרשויות דווקא פועלות במרץ על מנת לפגוע בסביבה. הלוואי שבעלי התפקידים היו יושבים ונמנעים מפעולה. בלב שלם היינו תומכים בממונים, לו רק היו אחדים מהם נסגרים בבית בחוסר מעש. למרבה הצער, הם פעילים מאוד: נחשים רבים נלכדים בהוראתם ביישובים ומשוחררים מחוצה להם, כמובן תוך גביית אגרות מלוכדים ותשלומים מאזרחים. אנחנו דורשים מחדל!

כנראה שכמה מידידינו טרם הפנימו שכיום קשה יחסית להסתיר מהציבור מידע: צפע הוא מין המשגשג בסביבות מיושבות, וצפעים מתרבים בהצלחה בערים הצפופות בישראל. המוני צפעים נצפים בחולות מישור החוף ובצפון הנגב: באתרים בהם לא היו ידועים בעבר. רבים מהם שוחררו (כנדרש) על ידי לוכדים לאחר שהורחקו מבתים פרטיים. צפעים רבים מומתים ביישובים ובמשקים חקלאיים בנגב ובשפלה. ניתן רק לשער עד כמה גדול היה הנזק הנגרם לסביבה הטבעית אם כולם היו נלכדים ומשוחררים בשטחי בר. סבל רב נגרם לבעלי חיים רבים, ללא שום הצדקה.

המדריך לטרמפיסט
"טרמפיסט" נקרא לאחרונה פרט אשר נלכד במדרשת בן גוריון, אך גם אם נניח שאכן הגיע דרומה בטרמפ (זה לא הראשון), הרי שקשה להתעלם מכך שפרטים רבים נצפים מחוץ לאזור התפוצה המוכר של המין.
כמובן שעל מנת להתייחס למקרה הצפע בשדה בוקר כאל אנקדוטה עלינו גם להניח (הערות בסוגריים):
1. זהו טרמפיסט בודד (לא הראשון).
2. שנסיבות הטרמפ לא יחזרו על עצמן (חזרו, חוזרות ויחזרו).
3. גם במידה והנסיבות הנ"ל יחזרו - הרי שאין ביישוב את התנאים הדרושים להתבססות המין בו (בוודאי שיש).
בואו נניח. 

אנחנו מתמשים כאן בצרוף "בואו נניח" כפרפרזה למיודענו הקשר המדופלם סרג'יו קונסטנצה, אבל חשוב להפנים:
נגרמים כאן נזקים אדירים לסביבה הטבעית, סבל ופציעות לבני אדם, בעלי חיים רבים מושמדים לשווא, מעמדתן של הרשויות וחוקי שמירת טבע נפגעו - 
פחות משעשע מסרטו של אסי דיין.

צפע מצוי
צפע מצויDaboia palaestinae. עין חרוד, 06/05/2014          © ברק דותן

Section: 
Section1