קוצי דורבן

אנו מוצאים לעתים קרובות קוצי דורבן בשטח, אך בדרך כלל אלו קוצים בודדים. כאשר מוצאים ריכוז של קוצים, הרי שיש לבחון האם מדובר בעדות לציד. נעם שגב מדווח כי מצא ריכוז של קוצי דורבן, מזרחית לכביש החוף (כביש מס' 2). 

  דורבן Hystrix indica

האם דורבנים נטרפים על ידי מיני בר?
בעוד גורי דורבנים עשויים ליפול טרף גם למיני בר אחדים המצויים באזורנו, הרי שעבור דורבנים בוגרים הטורף הטבעי היחיד באזור כמעט ונכחד כליל מנופי הארץ: הנמר. קוצי דורבנים נמצאו לעתים בגללי נמרים בהר הנגב ובמדבר יהודה. חתוליים גדולים צדים דורבנים באמצעות חבטה עזה על ראשם החשוף מקוצים: הם מניפים את הכף הקדמית וחובטים בראשו של הדורבן.

Section: 
Section1