שפיראים

בטבלה זו רשימת מיני שפיראים בישראל (© איתי שני(

צילומי שפיריות שלא זוהו  בבקשה לפרסם בפורום. לאחר שמתקבל זיהוי, ניתן לשלוח דיווח בעזרת טופס הדיווח וכך להוסיף אותה להוסיף למפת התצפיות. 

Checklist of the Odonata of Israel

Latin Name Common Name ISR G Status MED Status Photo

Family Aeschnidae  

 

 

 

 

 

Aeshna isoceles

Green-eyed Hawker

X

NE

LC

photo1

Aeshna mixta

Migrant Hawker

X

NE

LC

photo1

Hemianax ephippiger   

Vagrant Emparor

X

LC

LC

photo1

Anax immaculifrons

Magnificent Emparor

X

NE

LC

photo1

Anax imperator 

Blue Emperor

X

LC

LC

photo1

Anax parthenope  

Lesser Emparor

X

NE

LC

photo1

Caliaeschna microstigma

Eastern Spectre

X

NE

NT

photo1

Family Gomphidae

 

 

 

 

 

Gomphus davidi  

Levant Clubtail

X

LC

LC

 

Gomphus (vulgatissimus) schneiderii 

Turkish Clubtail

 

NE

LC

photo1

Gomphus ubadschii

Syrian Clubtail

 

NE

VU

 

Lindenia tetraphylla 

Bladetail

X

NE

NT

photo1

Onychogomphus flexuosus  

Waved Pincertail

X

NE

VU

photo1

Onychogomphus lefebvrei 

Pale Pincertail

X

NE

LC

 

Onychogomphus macrodon

Levant Pincertail

X

VU

VU

 

Paragomphus genei  

Green Hooktail

X

LC

LC

photo1

Stylurus flavipes

River Clubtail

 

 

 

photo1

Family Cordulegastridae

 

 

 

 

 

Cordulegaster insignis

Blue-eyed Goldenring

X

NE

NT

 

Cordulegaster (boltonii) picta 

Turkish Goldenring

 

NE

VU

photo1

Family Libellulidae 

 

 

 

 

 

Acisoma panorpoides

Grizzled Pintail

 

LC

EN

photo1

Brachythemis fuscopalliata

Dark-winged Groundling

X

VU

VU

photo1

Brachythemis leucosticata  

Banded Groundling

X

LC

LC

photo1

Crocothemis erythraea   

Broad Scarlet

X

LC

LC

photo1

Crocothemis sanguinolenta  

Little Scarlet

X

LC

LC

photo1

Crocothemis servilia   

Oriental Scarlet

X

NE

LC

photo1

Diplacodes lefebvrii  

Black Percher

X

LC

LC

photo1

Libellula depressa   

Broad-bodied Chaser

X

NE

LC

photo1

Libellula pontica   

Red Chaser

X

NT

NT

photo1

Orthetrum abbotti   

Abbott's Skimmer

X

LC

DD

 

Orthetrum brunneum   

Southern Skimmer

X

NE

LC

photo1

Orthetrum chrysostigma   

Epaulet Skimmer

X

LC

LC

photo1

Orthetrum coerulescens

Keeled Skimmer

X

NE

LC

photo1

Orthetrum ransonneti   

N

X

NE

LC

 

Orthetrum sabina 

Slender Skimmer

X

NE

LC

photo1

Orthetrum taeniolatum   

Small Skimmer

X

NE

LC

 

Orthetrum trinacria 

Long Skimmer

X

LC

LC

photo1

Orthetrum cancellatum

Black-tailed Skimmer

 

NE

LC

photo1

Pantala flavescens

Wandering Glider

X

LC

NE

photo1

Rhyothemis semihyalina

Phantom Flutterer

X

LC

RE

photo1

Selysiothemis nigra 

Black Pennant

X

NE

LC

photo1

Sympetrum (vulgatum) arenicolor

 

 

NE

 

 

Sympetrum fonscolombii

Red-veined Darter

X

LC

LC

photo1

Sympetrum meridionale

Southern Darter

X

NE

LC

photo1

Sympetrum sanguineum

Ruddy Darter

X

NE

LC

photo1

Sympetrum (vulgatum) sinaiticum

Nomad

X

NE

LC

 

Sympetrum striolatum   

Common Darter

X

NE

LC

photo1

Sympetrum decoloratam   

X_ Dropwing

 

 

 

 

Trithemis annulata  

Violet Dropwing

X

LC

LC

photo1

Trithemis arteriosa  

Red-veined Dropwing

X

LC

LC

photo1

Trithemis festiva

Indigo Dropwing

X

NE

LC

 

Trithemis kirbyi

Orange-winged Dropwing

 

LC

LC

photo1

Urothemis edwardsii 

Blue  Basker

X

LC

CR

photo1

Zygomyx torridus

Ringed Cascader

X

LC

NT