שפירית ב.מ 03/11/2019

התצלום המצורף התקבל היום במערכת - שפירית אשר צולמה בשעות הבוקר באזור יסודות: 
האם ניתן לזהות את המין?

זיהוי שפירית
זיהוי שפירית, יסודות 08/11/2019. ©RonitA