תצפיות

Amphibia
 Amphibia reportsתצפיות דוחיים 
 
מחלקת זוחלים Reptilia
  Testodines reportsתצפיות צבים 
Lacertilia reportsתצפיות לטאות 
תצפיות נחשים Ophidia reports
 
מחלקת יונקים Mammalia
תצפיות יונקים Mammalia reports
תצפיות מכרסמים Rodentia reports
תצפיות טורפים Carnivora reports
 
מחלקת חרקים Insecta
תצפיות שפיראים Odonata reports
תצפיות פרפראים Lepidoptera reports