תצפיות עטלפים

עמותת מן השדה מחדשת את הקריאה לצאת ולצפות (בעיקר להקשיב....) בעטלפים במסגרת מיזם הניטור, ומבקשת לסייע לכל מי שמעוניין להשתתף בו: בהדרכה, ייעוץ והשאלת ציוד. פרטים נוספים בקישור ניטור עטלפים.

תצפיות עטלפים

Section: 
Section5