זיהוי גמל שלמה

צעיר?

הבטן נראית "מעוקלת", מכופפת אחורנית, לכן נראה שמדובר בבוגר או לפחות בשלב קרוב לבוגר. אם הכוונה לזיהוי המין - כדאי לצרף מיקום ותאריך

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"