תנים

בשני הטיולים האחרונים לנחל מירות ולנחל תבור לא ניראה אפילו תן אחד ולא נשמעו יללות. שני הטיולים נערכו שעה לפני זריחה עד שעתיים אחרי.

ולכן לא יודע להעריך עד כמה חריג הדבר, בכל אופן - אם רוצים לעקוב:
זאת דוגמה למקרה בו ניתן להיעזר באפליקציה שפותחה עבור האשפים.

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"