זיהוי חדף

זיהוי חדפים בתצפית בתנאי שדה, מסתכם לרוב בזיהוי ברמת הסוג. גם כאשר פרטים נמצאים מתים, או כאשר מזוהים שרידיהם בשטח, הזיהוי אינו מובן מאליו ולרוב דורש מדידות שונות ושימוש במקורות - וגם אז היכולת לזהגיע לזיהוי ברמת המין מוגבלת.

Yuriy דיווח על מציאת פרט מת בנצרת (תצלום מצורף). נראה שמדובר במין חדף לבן שיניים (Crocidura leucodon): חדף גדול וכבד, יחסית למינים האחרים בסוג.


חדף ב.מ Crocidura  sp. נמצא מת. נצרת, 11/02/21.  © Yuriy

Section: 
Section1