מהי פטריה?

פטריה,בצורה הקלסית,הנראית לעיננו, היא גוף פרי שמהווה רק חלק קטן ועונתי מאורגניזם גדול
שאיננו רואים בעין,עשוי קורים של תאים הנקרא תפטיר.עיסוקנו בפ' עילאיות אך בל נשכח את
 הפ' המכונות עובש או מחלות,שחלקן  גם מועילות ומשמשות ברפואה, פניצילין לדוגמא. 
מערכת הפטריות מופרדת מצמחים ונפרדת מבע'ח,נחשבת פרימיטיבית משום אופן הרביה מנבגים
ולא זרעים ומדרך השגת המזון לקיומה.פטריות אינן מטמיעות ואינן מייצרות מזון באופן עצמאי.הן סופגות
מהסביבה בפיעפוע-דיפוזיה ולא ביניקה כמו צמחים.סוגים רבים של אינזימים משרתים פעולות אלה.
קיים דמיון בין הפטריות לבין החיידקים בעובדה ששניהם נחשבים ה' מפרקים' של החומר המת בטבע.
 
מחלקים את כל הפ' על פי אופן השגת מזונן:
פ' רקב-ספרופיטיות,המפרקות חומר אורגני נרקב,פעולה בעלת חשיבות עצומה למחזור החיים
בטבע. מתרכבות מסובכות הופכות את החומרים לפשוטות,הזמינות לקליטה של צמחים חדשים.
פ' טפיליות-פרזיטיות,המסיגות מזונן מצמחים ויצורים חיים.מהן ידועות מחלות רבות המזיקות
לצמחים,בעיה בחקלאות,ולעולם החי הכולל אותנו.לדוגמא-החלדון והקמחון.
פ' שותפות-סימביוטיות,בעקר עם שורשי הצמחים.היא מספקת לצמח חומרים שאינו
מייצר בעצמו ולוקחת חומרים הנחוצים להתפתחותה שלה.מקבוצה זו מוכרים לנו האורן
והארניה,או הכלך והאזנית. ראה רשימה נפרדת על מיקוריזה.
בטקסונומיה נחלקות הפ' המענינות אותנו, על פי דרך יצירת הנבגים:תת-מערכת פ' הנאדית
ותת מערכת פ' הבסיסה,הכוללת את פ' ההנומית ופ' הכרס.הן נחלקות לסדרות,שנחלקות
למשפחות,לסוגים ולמינים.
 
הפטריותית.
 
 
עובש -פטריה ,על פטריה נרקבת
 
 
                          מחזור חיי הפטרייה.