מקום הופעת פטריות - באמונות ובאגדות

  כבר מהעת העתיקה התייחסו לפטריות בחשד ופחד, ומכאן צמחו אמונות טפלות ואגדות.
לתופעות שהאדם לא ידע להסבירן הומצאו הסברים שונים ומשונים, כמו גם בנושא עטלפים,
עופות לילה ונחשים. גורם ההפתעה של ינשוף או של נחש, שפעילים בלילה הפחיד במיוחד
את אוכלוסיות האדם חסרי ההשכלה והידע. בפטריות - הרעלים ומגוון ההשפעות על מי שאכלן
הולידו אגדות וספורים במיוחד בגלל תופעת ההזיות.
 ל מקום הצצת פטריות יש מספר אמונות, לדוגמא:
   כשסוסים דוהרים בין העצים ויוצא להם קצף מעורב בדם - שנה לאחר מכן צומחות פטריות
אדומות עם נקודות לבנות {אמנית זבובנית}.
   במקום שצבאים הזדווגו, צורת ביציהם המוזרות וריחן דוחה - צצות פטריות שצורתן פאלית.
{פינית מבאישה},
   היכן שזקנה הלכה בשדה ופגשה בשטן - צצות פטריות 'מקומטות' כעור זקן.{גמצוץ}
   בחורף,הופיעו ברקים ורעמים, האנרגיה התפזרה מסביב - צצות פטריות במעגל.כ'כ בספור
אחר - מופיע מעגל פטריות - במקום בו רקדו פיות.
ברקים הם גם הגורם המבקיע את קרום הקרקע ומתחת לסדק מתחבאת פטריה.{כמהין}.
   במקום שכלב השתין - למחרת צצות פטריות.
* עוד אמונות טפלות ראו בקטע נוסף.

בכל שנותי בהדרכה וההוראה חזרתי ואמרתי ש '' ידע והבנה - מונעים פחד '' ובנושא הפטריות
זו חובה ! להוכחה, בימינו - ככל שלומדים וחוקרים לא נוספות אמונות טפלות.

 

                                                      גמצוץ נאכל               עמית ש.

                                               פינית מבאישה              יורם ג.

                                               פינית,מתחילה כביצה                ב.ג