עכנים גדולים

עכן גדול (Cerastes gasperettii) צולם השבוע בחצבה (סרטון מצורף).
בעבר זוהו העכנים הגדולים שבעמק הערבה ובצפון הנגב כמין אחד, אולם לימים התברר כי מדובר בשני מינים נפרדים1: העכנים הגדולים המצויים בערבה המשיכו להיענות לשם "עכן גדול", ואילו קרוביהם הצפוניים נקראים כיום "עכן חרטומים".

1. Werner, Y. L., Sivan, N., Kushnir, V. & U. Motro (1999)

עכן גדול, Cerastes gasperettii
עכן גדול, Cerastes gasperettii - מין בסוג עכן ממשפחת הצפעיים.   © מן השדה

 

 

 

 

 

Section: 
Section1