צורות של פטריות

   היופי והמרתק שבעולם הפטריות מושך חובבים רבים לצאת ו'לצוד,לראות ולצלם,גם אם לא לאוכל כוונתם. כאמור,הפטריות נחלקות למחלקות,סדרות ומשפחות שכל אחת מתאפיינת בצורה נבדלת. אציין את הצורות העקריות: כובע ורגל - כמו בחריפית. כובע ללא רגל - כמו בדרדסית,כובע עם בסיס - כמו באזנית. כדור עם פתח עליון - כמו באבקית, גוש פרוע -כמו בפסיפנית,כדור עגול ושלם - כמו בכדורנית. ראש איצטרובלי - כמו בגמצוץ וכישורית,ראש עם אוכף - כמו במרדעית.
  גוש רירי - כמו ברירית, גוש 'סמרטוטי ' -כמו בקרישית ואזנונית. כוסית וצלחית -כמו בפזיזה.כוכב - כמו באסתרית,מסמר או אלה - כמו באלתית וקרנית. מדף שטוח על גזעים - כמו בהוקית ומדפית. ועוד ועוד.........
  יש המופיעות בקבוצות, בבודדות ובמעגלים. יש על ענפים וגזעים, על מחטים עלים ואיצטרובלים, בעשביה,על גללי בע'ח ועוד. במפתח להגדרה נתונים אלה חשובים לציון.
ראו תמונות מצורפות,
הפטריותית.

 

 מרדעית גמישה  ב.ג

יפענית כחולה    ב.ג