שפיראים

שמות השפיראים בעברית: על פי מילון שפיראים באתר האקדמיה ללשון. 
כל התצפיות מתעדכנות במפות האישיות, איך לדווח? וואטסאפאפליקציה, או טופס  באתר: כל הדרכים כשרות!

 
שפיריות Anispotera
שומרניים Aeshnidae
מלקחיתיים Gomphidae
טיסנתיים Libellulidae 
שפריריות Zygoptera
שביביתיים Lestidae
תכשיטיים Calopterygidae 
צעיפיתיים Epallagidae
נוצניתיים Platycnemididae 
רמחיתיים Coenagrionidae
שביביתיים Lestidae    

שביבית דו-גונית Lestes barbarus


שביבית מלחות Lestes macrostigma


שביבית עדינה Lestes virens

רשפית פלגים Chalcolestes parvidens

גיצית ארודה Sympecma fusca
 
תכשיטיים Calopterygidae  

תכשיטית שקופת כנף Calopteryx hyalina

תכשיטית זוהרת Calopteryx syriaca
צעיפיתיים Epallagidae  
צעיפית מזרחית Epallage fatime
צעיפית מזרחית 
Epallage fatime
 
נוצניתיים Platycnemididae  
נוצנית שטוחת רגל Platycnemis dealbata
נוצנית שטוחת רגל 
Platycnemis dealbata

נוצנית צרת רגל Platycnemis kervillei
רמחיתיים Coenagrionidae  

שלחית זעירה Agriocnemis sania

חרבית סמוקה Ceriagrion georgifreyi


רומחית חיננית Coenagrion scitulum


רומחית סורית Coenagrion syriacum


דקרית תכלת Erythromma lindenii

דקרית אדומת עין Erythromma viridulum
חיצית הדורה Ischnura elegans
חיצית הדורה 
Ischnura elegans
חיצית ערוצים Ischnura evansi
חיצית ערוצים Ischnura evansi
חיצית נאות מדבר Ischnura fountaineae
חיצית נאות מדבר Ischnura fountaineae
חיצית שונת-כתמים Ischnura pumilio
חיצית שונת-כתמים Ischnura pumilio
חיצית בריכות Ischnura senegalensis
חיצית בריכות
 Ischnura senegalensis

חניתית אדומת מצח Pseudagrion sublacteum

חניתית ארץ ישראלית Pseudagrion syriacum

חניתית היאור Pseudagrion torridum
שומרנייםAeshnidae   
שומרן חלודי Aeshna isoceles
שומרן חלודי Aeshna isoceles

סיירן קיסרי Anax imperator
שומרן פסיפסי Aeshna mixta
שומרן פסיפסי Aeshna mixta
סיירן נסיכי Anax parthenope
סיירן נסיכי Anax parthenope
סיירן נודד Anax Ephippiger
סיירן נודד Anax ephippiger
משקיפן נחלים Caliaeschna microstigma
משקיפן נחלים Caliaeschna microstigma
סיירן מפואר Anax immaculifrons
סיירן מפואר Anax immaculifrons
 
מלקחיתיים  GOMPHIDAE    

מלקחית נהרות Gomphus davidi 

מיצבטית משויישת Onychogomphus lefebvrei

קרדומית דקת גזרה Lindenia tetraphylla

מיצבטית חדת שן Onychogomphus macrodon

מיצבטית גלונית Onychogomphus flexuosus

מלקטית ירקרקה Paragomphus genei 
טיסנתיים Libellulidae   
נחתנית כהת כנף Brachythemis fuscopalliata
נחתנית כהת כנף Brachythemis fuscopalliata
ריחופית אגמים Orthetrum trinacria
ריחופית אגמים Orthetrum trinacria
נחתנית דרכים Brachythemis impartita
נחתנית דרכים Brachythemis impartita
גלשונית נוודת Pantala flavescens
גלשונית נוודת Pantala flavescens
דלגנית אדומה Crocothemis erythraea
דלגנית אדומה Crocothemis erythraea
נפנפנית ססגונית Rhyothemis semihyalina
נפנפנית ססגונית Rhyothemis semihyalina
דלגנית זוטית Crocothemis sanguinolenta
דלגנית זוטית Crocothemis sanguinolenta
נסקנית ערפילית Selysiothemis nigra
נסקנית ערפילית Selysiothemis nigra
דלגנית אסייתית Crocothemis servilia
דלגנית אסייתית Crocothemis servilia 
עפיפונית משוטטת Sympetrum fonscolombii
עפיפונית משוטטת Sympetrum fonscolombii
מצנחית שחורה Diplacodes lefebvrii
מצנחית שחורה Diplacodes lefebvrii 
עפיפונית כתומה Sympetrum meridionale
עפיפונית כתומה Sympetrum meridionale
טיסנית רחבת גוף Libellula Depressa
טיסנית רחבת גוף Libellula depressa  
עפיפונית אדמונית Sympetrum sanguineum
עפיפונית אדמונית Sympetrum sanguineum
טיסנית נאה Libellula pontica
טיסנית נאה Libellula pontica
עפיפונית סיני Sympetrum Sinaiticum
עפיפונית סיני Sympetrum Sinaiticum
ריחופית עבת בטן Orthetrum brunneum
ריחופית עבת בטן Orthetrum brunneum
עפיפונית צהובת פסים Sympetrum striolatum
עפיפונית צהובת פסים Sympetrum striolatum
ריחופית כחולה Orthetrum chrysostigma
ריחופית כחולה Orthetrum chrysostigma

גיחנית ארגמן Trithemis annulata
ריחופית קנים Orthetrum coerulescens
ריחופית קנים Orthetrum coerulescens
גיחנית מעורקת Trithemis arteriosa
גיחנית מעורקת Trithemis arteriosa

ריחופית מדברית Orthetrum ransonneti 

גיחנית אינדגו Trithemis festiva
ריחופית חרוזה Orthetrum Sabina
ריחופית חרוזה Orthetrum sabina
זנקנית טלואה Urothemis edwardsii
זנקנית טלואה Urothemis edwardsii 
ריחופית שחורת קצה* Orthetrum cancellatum
ריחופית שחורת קצה* Orthetrum cancellatum
דאונית אשדים Zygonyx Torridus
דאונית אשדים Zygomyx torridus
ריחופית קטנה Orthetrum Taeniolatum
ריחופית קטנה Orthetrum taeniolatum