תצפיות זוחלים, 18/05/2020

הימים חמים, ותצפיות רבות במיני זוחלים מתקבלים במערכת. מרבית הדיווחים מתקבלים מאזורים מיושבים, נציין כאן אחדים מהם (בסדר כרונולוגי). מינים אשר תצפיות בהם נקלטו במהלך הבוקר אינם מוזכרים כאן, אך מופיעים על גבי המפות האישיות:

צב יבשה מצוי (Testudo graeca)
נצפה תכופות בצפון ובשפלה.

זעמן שחור (Dolichophis Jugularis)
נחש שכיח למדי באזור הים תיכוני: פרטים נראים לעתים קרובות בתחומי יישובים.

נחש מים (Natrix tessellata)
המין מדווח לעתים קרובות. אתמוך (17/05) נצפו שני פרטים בנחל עקרון (eyalv)

צפע מצוי (Daboia palaestinae)
צפעים נצפים מדי יום בתחומי יישובים. מדיניות הרשויות בנושא זכתה לרשימה נפרדת במדור אשׂי"ד (אין שכל יש דאגות), ולנו לא נותר אלא לתהות כמה מהר יושחתו שרידי האזורים הטבעיים בשפלה, בנגב ובמישור החוף, וכמה בעלי חיים יושמדו תוך כדי התהליך. מטעמי בטיחות וסדר, מומלץ להיעזר בלוכד על מנת להרחיק נחש שחדר לבית. 

עין חתול אפור (Telescopus hoogstraali)
נחש המצוי במדבר יהודה ובנגב. יחסית למינים מדבריים נוספים, המפגשים איתו נדירים למדיי. פרט תועד כשהוא חוצה כביש באזור שדה בוקר (עודד).
 
זעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer) 
מ
השכיחים שבנחשי החבל הים תיכוני, אשר לעתים קרובות נצפה בתחומי יישובים. תפוצת המין באזורנו רחבה, וכוללת גם את תורכיה וקפריסין.
 
חרדון מצוי (Laudakia stellio)
חרדונים נצפים לעתים קרובות באזורים מיושבים. עבורנו, זו הזדמנות לזהות דפוסי התנהגויות חדשים המותאמים לסביבת האדם, כדוגמת ציד לאור פנסים, פעילות בשעות חריגות ועוד.

צב יבשה מצוי Testudo graeca 
נצפה תכופות בשטחים מיושבים: התקבלו דיווחים מאזור השפלה ומעמק החולה.

חנק (Eryx jaculus)
פרט צעיר 
(אורכו פחות מ-15 ס"מ), נמצא במצוקה בחוף ים בחיפה (תמונה מצורפת). חולץ, נשטף ושוחרר (uripinner).

חנק (Eryx jaculus)
חנק (Eryx jaculus). חיפה, 16/05/2020  © uripinner

...ועכשיו - דיווחים: 
וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות  כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג (אודות המערכת), ומוצג במפה האישית (התצפיות שלי).  קו הדיווחים והתצפיות של עמותת מן השדה בוואטסאפ:דיווח בהודעה פרטית
דיווח במסגרת קבוצה

 
Section: 
Section1