תצפיות, 24/04/2020

למרות (ובזכות) ההקלות בתחום התנועה אשר זכינו להן, אנחנו שמחים כי אתגר המאה (מטר) צובר תאוצה, ומזמינים את כולם להצטרף אלינו.

במסגרת המיזם, אנחנו מתעדים את כל המינים המצויים בטווחים 0-100 מ' מביתנו: חולדות, עכברים, צפרדעים, קרפדות, חזירי בר וכמובן -  צפעים (..ולשטיא בכורמיזא), כולם כלולים - בתנאי שנצפו בטווח של 100 מ' לכל היותר מבית הצופה.

רפרף משורטט (Procavia capensis)
רפרף משורטט (Procavia capensis). ירושלים, 14/04/20    AmitayNov©
 

המינים הבולטים, בינתיים:

קרפדה ירוקה Bufo viridis
זעמן זיתני Coluber rubriceps
צב יבשה מצויTestudo graeca
זוחל שכיח אשר מתרבה בהצלחה ביישובים.
צפע מצוי Daboia palaestinae
נזקים אדירים נגרמים בעקבות "ההתמודדות" עם נושא הנחשים ביישובים.
כסופי דק פסים Argiope trifasciata
עפיפונית משוטטת Sympetrum fonscolombii
טרם סווגו כל תצפיות השפיראים, צפויים להצטרף לרשימה מינים נוספים.
נוטריה Myocastor coypus
מופיעה באתר חדש בשפלה
שפן סלעים Procavia capensis
עמיאל מפרדס חנה - כרכור מדווח כי שפני סלע החלו להיראות בתחומי היישוב, ואנחנו משתדלים לרכז מאמץ בנושא תצפיות בשפני סלע:
בבקשה שלחו דיווחי תצפיות בשפנים, בפרט מאזורים מיושבים (דיווח וואטסאפ).
עין חתול חברבר Telescopus fallax
קמטן החורש Ophisaurus apodus
צפרדע נחלים Pelophylax bedriagae
חרדון מצוי Stellagama stellio
כסופי דק פסים Argiope trifasciata
עכבר מצוי Mus musculus
שממית בתים Hemidactylus turcicus
עטלף פרי מצוי Rousettus aegyptiacus
תן זהוב Canis aureus
עטלפון לבן שוליים Pipistrellus kuhlii
אשף מצוי Tadarida teniotis
טרם סווגו כל תצפיות העטלפים, צפויים להצטרף לרשימה מינים נוספים.


צב יבשה מצוי, Testudo graeca
צב יבשה מצויTestudo graeca. יער ריחן, 20/04/2020       © נעם שגב
 

Section: 
Section1