Acoustic Bat Detection

חודשים ספורים בלבד חלפו מאז יצאה לאור המהדורה החדשה של Bat Calls of Britain and Europe (ספרו של Jon Russ). טרם שככה הסערה בשוק ספרי העטלפים, נתברכנו בספר חדש בנושא:

The Handbook of Acoustic Bat Detection
The Handbook of Acoustic Bat Detection
By: Volker Runkel (Author), Guido Gerding (Author), Ulrich Marckmann (Author), Iain Macmillan (Translation)

כיוון שנכון לעכשיו עדיין לא קיבלנו חוות דעת ממקור ראשון על הספר, הרי שבינתיים נסתפק באזכור הידיעה על פרסומו. עם זאת, נציין שנראה כי תשומת לב מיוחדת ניתנת לנושא אשר מטריד את מנוחתם של כה רבים מתושבי הארץ: מגבלות הזיהוי האקוסטי בשדה. נגישותם של גלאים מתקדמים מאפשרת לרבים לחקור את העטלפים בסביבתם, וחשוב שנכיר גם את המגבלות של שיטות העבודה. לצד ריבוי הדוגמים, אתרי וזמני התצפית, זהו כלי נוסף להבנת מבנה חברת העטלפים ביישובים.


  The Handbook of Acoustic Bat Detection
Volker Runkel (Author), Guido Gerding (Author), Ulrich Marckmann (Author), Iain Macmillan (Translation)

מומלץ להשוות מחירים באתרים השונים לפני הזמנה:
Amazon - The Handbook of Acoustic Bat Detection
 

Section: 
Section1