עקרב וזחל ב.מ

התצלומים הבאים צורפו לדיווח מאזור בן שמן (גולי, 07/04/2017). האם ניתן לזהות את המינים?


תמונה: זיהוי זחל. צולם באזור בן שמן. ©גולי


תמונה: זיהוי עקרב. צולם באזור בן שמן. ©גולי

Section: 
Section3