אשף מצוי

כותרת באתר רשת ב':
"עטלפי החרקים מאשקלון שוחררו בגן הלאומי בית גוברין".  למה לשחרר בבית גוברין, בגלל שחיים שם אשפים?

מצורף קישור לאתר:
http://www.iba.org.il/bet/?entity=1036428&type=1