זיהוי זחלים

1. מרכז הנגב, נחל שיורד לערבה. 22.12.14