זיהוי עכביש

נצפה בלילה של ה 5/7 באיזור מטולה. זאבן?