זיהוי פרפר

איזה פרפר (נראה לי שכחליל) הוא אפור ובעל כתם כחול בחלק הקדמי של כל כנף? נמצא בירושלים.

אם כי במידה וראית אותו מעופף בתקופה זו, הרי שזה מצמצם מעט את האפשרויות. כחליל השברק עשוי להתאים, אך זה אחד מני רבים. לדף המין:
כחליל השברק
 

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"