חידה, 19-21/05/13

מדי פעם יפורסמו כאן חידות זיהוי נושאות פרסים. כל מי שפתר נכון את החידה ישתתף בהגרלה נוספת שתיערך בסוף הקיץ, הפרס: משתלם. החידות יפורסמו כאן בקרוב, מיד כשתושלם כתיבת התקנון. בינתיים, נשמח לקבל התייחסות לתמונה המצורפת - אפשר לזהות את המין המצולם?

תשובות - כיוון שבמקרה זה לא מוצע פרס אפשר לענות בפורום (בתגובה להודעה זו), בהמשך המענה יהיה ללא חשיפת התשובה וזהות הפותר. shanicy פתר בזריזות את החידה הקודמת, אני מניח שהפעם הזיהוי קשה יותר.

להגדלה - יש ללחוץ על התמונה

בהצלחה!

Forum Tags: 

זהו אכן נחשיל מצוי.

מבין התשובות הנוספות שנשלחו היו מינים קרובים נוספים, שבהחלט קשה להבדיל בניהם על פי תמונה שכזו.

Wildisrael is a PPGIS (public participation GIS) for biodiversity