כדורית המשולשים?

נימצא על צמח ההיביסקוס גודל כחצי ס"מ