סטירית הטבעת, סטירית הפסים

מבין הדפים שהוחזרו בימים האחרונים:

 

 

 

 

 

סטירית הטבעת - http://www.wildisrael.com/?q=content/%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%AA

 

 

 

 

סטירית הפסים - http://www.wildisrael.com/?q=content/%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D