צפע מצוי, 5/10/2014

מושב שרונה (גליל תחתון). ברק דותן

Forum Tags: 

סנאי בלתי מוגדר, מצולם מחלון המטבח זולל את ארוחת הבוקר שגנב. אולי כדאי לייבא פלוגת סנאים, מצטיינים, שיתרבו בכיף על מורדות הכרמל, למשל.. אחר כך גיור, לימוד השפה, וקבלת אזרחות. זה רעיון...

תמונה: 

תנו לחיות בארץ הזו

באזור מצפה רמון (חוות האלפקות) התבססה בעבר אוכלוסייה קטנה, שמקורה ככל הידוע בזוג סנאים שהובאו למקום כחיית מחמד. בזמנו פורסם שנערכות לכידות במטרה למנוע התפשטותם באזור, אני לא יודע מה מצבם כיום.

 

 I Don't Want to Belong to Any Club That Will Accept Me as a Member" (Groucho Marx)"