שפן בירושלים

היום (21.01.15) בבוקר (07:50) נצפה שפן במרכז העיר ירושלים, בשטח פתוח ליד קיריית הממשלה, אמורים להיות שפנים במרכז העיר ירושלים? אני אף פעם לא ראיתי. בקרוב אני אצרף תמונה.

במזרח ירושלים [כמו פסגת זאב]מפורסמים התצפיות בשפנים, אלו מקורם ממדבר יהודה במזרח. אמנם, בשטחים המערביים [כמו שאתה מספר] בעיני זה חידוש ואפשר שאינני מעודכן. האם ישנן תצפיות בהרי ירושלים? אגב, העלתי בעבר את הסוגיה בפורום, אמנם, הדברים לא התבררו. אגב, שפנים רגילים לחיות גם בתוך ישובי אדם.

דוד