גירית מצויה, 03/01/2015

גירית מצויה (Meles meles), היא דוגמה למין שקשה להסיק ממספר התצפיות בו לגבי השכיחות והתפוצה שלו בארץ. כפי שנכתב בסיכום השנתי, בשנה שעברה הועלתה השערה לפיה הגיריות בארץ מתחילות להסתגל לסביבות מיושבות טוב יותר מבעבר. ההנחה היתה שאם אכן כך, יתחילו להתקבל דיווחים על גיריות השוכנות ביישובים ובמבנים מאוכלסים. לא התקבלו דיווחים כאלה במהלך שנת 2014, אך נראה כי ביחס לשנים קודמות שיחור מזון בתחומי יישובים הופך שכיח יותר.

מרבית העדויות להימצאותן של גיריות מצויות מתקבלות בצורת דיווחי דריסות. בתצלום המצורף נראית גירית שדווח כי נמצאה דרוסה באזור לקיה-להב, כביש מס' 31, ביום 03/01/2015 (עשהאל).

גירית מצויה, Meles meles
גירית מצויה, Meles meles. אזור לקיה-להב, 03/01/2015   © עשהאל

מדוע מספר התצפיות בפרטים חיים כה נמוך, בהשוואה למספר דיווחי הדריסות?
האם זוהי תוצאה של שעות הפעילות, המוגבלת ללילה?
האם בכל אזורי התפוצה של המין הוא ידוע כבעל חיים קשה לתצפית?
ייתכן ששוכנות גיריות בתחומי יישובים בארץ, אך בגלל אופי הפעילות הן לא נצפות?
האם ניתן להסדיר מעברי כביש, במיקומים בהם יש ריבוי דריסות?

גירית מצויה, Meles meles
גירית מצויה, Meles meles. אזור קדומים, 27/07/2014   © נעם שגב