משפחות עטלפים

סדרת העטלפים מיוצגת בארץ על ידי שמונה משפחות, הממחישות היטב את המגוון הרב המאפיין את הסדרה: עטלף גדול הניזון מפירות (עטלף פרי מצוי), נישפון השולה דגיגים מהמים (נישפון גדות), עטלף הצד עקרבים אותם הוא אוסף מהקרקע (לילן), האשף המרשים שצד במהירות עשים במעופם ועוד. לסקירת המינים ודפי המשפחות, יש להשתמש בתפריט הנפתח או ברשימת הקישורים שבהמשך דף זה

נישפון גדות, Myotis capaccinii
נישפון גדותMyotis capaccinii. כפות הרגליים הגדולות מסייעות לדייג במלאכתו    © עמרם צברי

משפחת האשפיים (Molossidae) - למרבית המינים במשפחה מראה מסיבי וחזק, הם ניכרים בכישורי תעופה מפותחים.
משפחת הנישפוניים (Vespertilionidae) - משפחת העטלפים הגדולה ביותר.
משפחת האשמניים (Emballonuridae) - משפחה בעלת תפוצה רחבה יחסית, המשתרעת על פני אזורים טרופים וסוב-טרופים
משפחת היזנוביים (Rhinopomatidae) - שני מינים בישראל
משפחת הלילניים (Nycteridae) - מצויה בעיקר באזורים יבשים באפריקה.
משפחת עטלפי פירות (Pteropodidae) -בעבר נחלקה סדרת העטלפים לשתי תת סדרות: עטלפי פירות ועטלפי חרקים
משפחת הפרספוניים (Hipposideridae) - במשפחה כ-60 מינים, המצויים באזורים ממוזגים באסיה, אפריקה ואוסטרליה.
משפחת הפרספיים (Rhinolophidae) - בסוג פרסף מוגדרים 77 מינים

Section: 
Section8