מידע ומדריך למשתמש

מן השדה היא מערכת מידע שיתופית בנושא מגוון המינים.

מדי יום נרשמות בה תצפיות רבות בחיות בר אשר נראו בטבע. התצפיות מדווחות על ידי ציבור המשתמשים, הכולל אנשי מקצוע וחובבי טבע. אלפים מהן מוצגות על גבי מפות באתר המאפשרות להתרשם מתפוצת ושכיחות מיני בעלי חיים בישראל. כיום, הנתונים הקיימים במאגרי המידע בנושא הם ברובם המוחלט תוצאת עבודה מאומצת של אנשי מקצוע. מידע המסופק מהציבור הרחב כמעט ואינו בא לידי ביטוי בהם, בין היתר בשל קשיים באיסוף, ארגון ואימות המידע.


תמונה מס' 1: מן השדה

הקשיים שהוזכרו הם, בחלקם הגדול, נחלת העבר. היכולת להשתמש במכשירים ניידים וברשת האינטרנט לצורך איסוף המידע מאפשרת סקירת שטחים נרחבים, במהלך כל השנה ובתכיפות גבוהה. בכמה היבטים, לאיסוף בשיטה זו יתרונות על פני שיטות ניטור אחרות. כמה מהממצאים המוצגים באתר ממחישים זאת היטב:

מדרונות הר שחר, נחל כבודה ואף כמה משטחי בר באזור השפלה כמעט, או כלל לא, אינם נסקרים במסגרת מחקרים שונים ולכן אין זה פלא שנתגלו בהם ממצאים מפתיעים (לכאורה). היכולת להשתמש בסוקרים רבים (= בכולנו) ובאמצעים שונים כגון טלפונים ניידים, מאפשרת דיגום רחב היקף. בדרך זו התקבלה, לראשונה, תמונה אמינה של תפוצת ("נוכחות", ליתר דיוק) מיני הזוחלים בישראל והתגלו ממצאים רבים נוספים.


תמונה מס' 2: דף משתמש

סקירה המפורסמת באתר אינה שקולה לפרסום מאמר מדעי, כמובן. לא ניתן להשתמש בנתוני מן השדה בפי שהם כבנתונים שנאספו במסגרת מחקר מדעי סדור, אך כפי שיתואר בהמשך, זוהי לא מטרת הפעילות הבלעדית.

מן השדה אינו כולל מערכת מידע גיאוגרפית (GIS) ואינו מהווה תחליף לאחת. תחת זאת, הנתונים נאספים באופן המאפשר שילובם בכזו. בו בעת, הם זמינים לשימושים רבים אשר אינם דורשים כלי ניתוח גיאוגרפי אך נחוצים בהקשרים אחרים, למשל:
- תלמיד המבצע עבודת מחקר יכול לסקור את שטח עבודתו ולצפות בנתונים על גבי מפות, תוך הפעלת מסננים שונים.
- מדריך המתכנן טיול יכול להתכונן לקראתו וללמוד אודות המסלול.
- כל אדם המעוניין לדעת אלו מיני בעלי חיים מצויים בסביבת ביתו, האם החיה שצפה בה מוכרת ממנו ועוד.


תמונה מס' 3: חיפוש אתרים במפת התצפיות


תמונה מס' 4: התרשמות מתפוצת תלום קשקשים מצוי

הנתונים נשמרים מאורגנים במסדי נתונים וזמינים בפורמט המאפשר ממשק עם תוכנות רבות. ושיתוף עם מערכות מידע נוספות  בשיטה זו, לחוויותיהם וממצאיהם של אותם תלמידים בטיול שנתי, השפעה גם על הנעשה במישור האקדמי.


תמונה מס' 5: שמירת קובץ נתונים

לכל קבוצת חי (סדרה / מחלקה) מונה אדם, האחראי על בקרת תצפיות במינים שבאחריותו. תצפית שדווחה אינה גלויה לעיני כל אלא לאחר שאושרה.


תמונה מס' 6: לוח ניהול: התצפיות עוברות בקרה לפני שהן נוספות למפה הכללית