משפחות פרפרי ישראל

מיני פרפרים המצויים בארץ ערוכים באתר על פי הסיווג הטקסונומי למשפחות. לצפייה במינים ממשפחה מסויימת, יש להקיש על תצלום.
 

נימפיתיים, נימפיות Nymphalidae
 
נימפית היערהLimenitis reducta   © עוז בן יהודה

לבניניים Pieridae
לבנין הרכפה ,Pontia daplidice

לבנין הרכפה ,Pontia daplidice     ©              עוז בן יהודה

צבעוניים Papilionidae
צבעוני קשוט,  Zerynthia cerisy

צבעוני קשוט Zerynthia cerisy                 © אורי קולקר

כחליליים Lycaenidae
כחליל הבלקן  Tarucus balkanicus
כחליל הבלקן  Tarucus balkanicus      ©עוז בן יהודה

נימפיתיים, סטיריות Nymphalidae, Satyrinae
סטירית הלבנון

סטירית הלבנוןPseudochazara pelopea                 © אורי קולקר

נימפתיים, דנאיות Nymphalidae, Danainae
פרפר דנאית

דנאית הדורהDanaus chrysippus           © עוז בן יהודה

רפרפיים Sphingidae
רפרף החלבלוב
רפרף החלבלוב Hyles conspicua          ©  אורי קולקר
 
 
שבתאיים Saturniidae
שבתאי שקד,  Saturnia pyri

שבתאי שקד,  Saturnia pyri         ©  עוז בן יהודה
 
הספרתיים Hesperiidae
הספרית הבלוטה Carcharodus stauderi
הספרית הבלוטה Carcharodus stauderi                    ©עוז בן יהודה