מנחה לדיווח

על מנת לשלוח דיווחים ולעיין במפת התצפיות, יש להירשם כמשתמש באתר.

שם המשתמש הנבחר בעת הרישום נרשם במסד הנתונים כשם המדווח. לכן, יש להשתמש בשמך האמיתי ולא בכינוי כלשהו, כנהוג בפורומים שונים ברשת. ניתן להשתמש בקיצורים ובראשי תיבות, אך הוא אינו יכול להכיל מספרים, סימני פיסוק וכד'.

הקש כאן למעבר אל טופס רישום משתמש חדש

למשתמש רשום גישה לטופס הדיווח, למפת התצפיות ועוד, פרטים נוספים בדף המדריך.
דף זה נועד לסייע בדיווח תצפיות. בטופס הדיווח מספר שדות:

מיקום  
לדילוג מהיר לנקודה יש להקליד שם יישוב / אתר הקרוב לנקודת התצפית, הסמן האדום הופך לגלוי ומציין את נקודת התצפית. לדילוג לכתובת, יש להקליד את שם העיר, הרחוב והמספר, בסדר הזה. למשל: רחובות הרצל 142
ניתן להזיז את הסמן האדום לכיוון מדויק של המיקום וכן לשלוט בתצוגה:
תצוגת מפה / לווין – הראשונה נוחה להתמצאות בשטחים מיושבים, בעוד שהשנייה מסייעת להתמצאות בשטח.
מרחק מתצוגה – מאפשר את כיוון רמת דיוק הסימון.

צופים נוספים
שמותיהם של צופים נוספים שהיו שותפים לתצפית.

מחלקה\סדרה
יש לבחור באחת מבין האפשרויות שבתפריט הנפתח. כיום נאספות תצפיות במיני זוחלים, דוחיים, יונקים, פרפרים ושפיראים.

שם המין
אם לא זוהה המין, ניתן להשתמש בקיצור ב.מ (בלתי מזוהה). בדיווחי דריסות ניתנת חשיבות לערך המיקום עצמו, לכן כדאי לדווח אף אם לא זוהה המין.

במידה ובעל החיים צולם, ניתן לפרסם את הצילום בפורום ולבקש עזרה בזיהויו. לאחר שיתקבל זיהוי, לדווח בעזרת הטופס.

מספר הפרטים
ציון מספר הפרטים שנצפה במיקום שסומן.
במידה ונצפו פרטים אחדים מאותו מין אך במיקומים שונים, יש לציין זאת בחלון " תיאור חופשי". במידה והמיקומים רחוקים אחד מן השני, יש לדווח על התצפיות מהם בנפרד, כלומר: למלא טופס דיווח חדש עבור כל מיקום. הדבר מתבקש על מנת שניתן יהיה למיין את התצפיות על פי המיקום.

תיאור חופשי
תיאור התנהגות מעניינת שנצפתה, הערות לגבי זיהוי המין, זוויג החיה וכל הערה נוספת שברצונך להוסיף לתצפית וליומן האישי.

תודה שהצטרפת ותודה רבה על הנכונות לתרום למערכת.
ניתן לפנות למערכת באמצעות טופס צור קשר