מן השדה

wildisrael.com - PPGIS for biodiversity by wildisrael.com is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

מן השדה היא מערכת מידע שיתופית בנושא מגוון המינים.
המערכת מהווה מסגרת סטנדרטית למידע שלא נאסף במסגרת מחקר סדור, ואף שלא על ידי חוקרים. היא מאפשרת לארגן ולשתף נתונים הנאספים במסגרות שונות, לרבות ציבוריות ופרטיות. היכולת להשתמש במכשירים ניידים וברשת האינטרנט לצורכי ניטור מאפשרת סקירת שטחים נרחבים, באופן רציף ובתכיפות גבוהה. המידע המתקבל עובר בקרה והתאמה לפורמטים ולסטנדרטים הדרושים לשילובו במסדי הנתונים הרשמיים. כך, מנוצלים היתרונות שבדיגום רציף ורחב היקף למטרות חינוכיות ואקדמיות גם יחד.

מחקר המגוון הביולוגי בישראל מופקד בידי גופים מקצועיים בהם האגודה לאקולוגיה ומדעי הסביבה, היוזמה לטקסונומיה, אוניברסיטאות, אוספי הטבע הלאומיים, המשרד להגנת הסביבה, משרד המדע והטכנולוגיה וכן עמותות שונות. בשיתוף מקבלי ההחלטות בתחומים הנוגעים לממשק שבין מדע ומדיניות סביבתית, הם מוסמכים לדון באתגרים סביבתיים ובפועל מעצבים את המדיניות לפיה פועלים הגורמים המבצעים. לצורך זה, עומדים לרשותם מאגרי מידע בנושא מגוון המינים אשר בעזרת כלי ניתוח ועיבוד מידע גיאוגרפי (GIS) משמשים לניטור ומעקב. כיום, רובם המוחלט של הנתונים שבמאגרי המידע בנושא מקורו באקדמיה. ייעודם המקורי אינו ניטור ארוך טווח אלא מטרת המחקר המסוים במסגרתו נאספו. מידע המדווח מהציבור כמעט ואינו בא לידי ביטוי בהם, בין היתר בגלל קשיים טכניים באימות וארגון המידע. המערכת שפותחה מתגברת על קשיים אלה ומאפשרת לציבור לקחת חלק פעיל בפעילות האיסוף ובשימוש בתוצריו. מערכת מן השדה מהווה מסגרת סטנדרטית לאיסוף נתונים בפעילויות חוץ אקדמיות, כלומר: למידע שלא נאסף במסגרת מחקר מדעי סדור ואף שלא על ידי חוקרים.

הוספת תצפית למסד הנתונים ועיון במפה
תמונה 1 הוספת תצפית למסד הנתונים ועיון במפה
ניתן להפעיל מסננים על מפת התצפיות, להצגת נתונים על פי הסיווגים המוגדרים ועל פי המיקום. כך, ניתן להתרשם מתפוצת מינים בארץ. משתמש רשאי לייצא גיליון נתונים ובו פרטי התצפיות שהוסיף למאגר.

אפיון
מערכת מידע שיתופית המותקנת על גבי שרת ופועלת בעזרת שפת סקריפט צד-שרת: להגברת הנגישות למידע ואפשרויות עיבוד הפלט. במן השדה מותקנת מערכת ניהול תוכן (CMS - Content Management System) מתקדמת מסוג דרופל (7.0 (Drupa. זו תוכנת קוד פתוח (open source) חופשית (free software) שנבחרה בשל נגישותה, יציבותה וקהילת המפתחים העצומה התומכת בה. המערכת כוללת מעט מרכיבי css ו- javascript, ובעיקרה כתובה בשפת PHP. היא מספקת קוד xhtml הזמין לאינטראקציה מיידית עם מסדי הנתונים (מסוג MySQL).  מן השדה אינו מהווה תחליף למערכת מידע גיאוגרפית (GIS). תחת זאת, הנתונים נאספים ומאורגנים באופן המאפשר שילובם המיידי בכזו. בהצלבה עם נתוני המיקום הגיאוגרפי, חושף המבנה ההיררכי שינויים ותהליכים בשכיחות ותפוצת מינים. בהצלבה עם הנתונים האישיים של המשתמש הוא מאפשר לו לעקוב אחר פעילותו, לאמת את ממצאיו, לעגן את התכנים גיאוגרפית ולשתף אותם בקהילה. בשיטה זו, לחוויותיהם וממצאיהם של תלמידים בטיול שנתי, בסיורים שהם עורכים בשעות הפנאי ועוד, תיתכן השפעה גם על הנעשה במישור האקדמי.


תמונה 2
מבנה המערכת

מבנה המערכת מאפשר למיין ולסווג את התכנים במסדי הנתונים בסדר היררכי הנחוץ ליישומים מדעיים, ובמקביל להציג ולקשר את הנתונים ליישומים הדרושים לפעילות לימודית וחברתית.

קרוב למיליון איש ברחבי העולם מ-228 מדינות, הדוברים 181 שפות שונות, משתמשים בדרופל. אלפי מפתחים מעדכנים ומשכללים את המערכת באופן קבוע, בהתאם לצרכים השונים של לקוחותיהם. במן השדה הותאמה המערכת להקמת מאגר מידע שיתופי בנושא מגוון המינים.

איסוף הנתונים
המידע נאסף באמצעות רשתות האינטרנט והסלולר אל מערכת ניהול תוכן, בה מתבצעת בקרת הנתונים. בכמה היבטים, לאיסוף המידע במערכת שיתופית יתרונות על פני השיטות המסורתיות, כמה מהממצאים המוצגים באתר ממחישים זאת היטב :מדרונות הר שחר, נחל כבודה ואף כמה משטחי הבר באזור השפלה כמעט ואינם נסקרים במסגרת מחקרים שונים ולכן אין זה פלא שנתגלו בהם ממצאים מפתיעים (לכאורה).
מידע שמקורו באקדמיה נאסף במסגרת מחקרים המוגבלים בזמן, לתאי שטח מסוימים, בתקציב, בכוח אדם והם ממילא ממוקדים למטרות ספציפיות שמכתיב נושא המחקר. מגבלות אלו אינן חלות על מערכת ציבורית. המידע במן השדה מתקבל באופן רציף מכל שטחי הארץ, לרבות אתרים הנדגמים לעתים נדירות ביותר או כלל לא.
המידע הנאסף אינו מסתכם בדיווחי צופים אלא כולל גם דגימות, לרבות הקלטות ותצלומים, דבר המאפשר בקרה וניתוח של הנתונים בשלב מאוחר יותר. מידע טקסטואלי מסווג וממוין (taxonomy, folksonomy) אף הוא, דבר המקנה לו ערך שימושי עבור חובבים ומעודד את מעורבותם.
קיימת הפרדה בין ניהול המידע המוצג ברשת לבין זה הנשמר במסדי הנתונים. המשמעות היא, כי ניתן להשתמש בציבור לא מקצועי על מנת לאסוף נתונים מסוימים, גם כאשר לכאורה אין לו עניין מיוחד בכך, ובמקביל לפרסומם ברשת להשתמש בהם ביישומים מדעיים.
הנתונים שנבחרו וסווגו כמתאימים מוצגים על גבי מפות באתר האינטרנט של המערכת. משתמש מורשה להציג את המידע על פי חתכים שונים, בהתאם לצרכיו. הצגת נתונים על פי חתכי מיקום, למשל, מאפשרת למשתמש להתרשם מתפוצת מיני בעלי חיים באזור מגוריו ובארץ כולה, לדעת אלו מינים הוא צפוי לפגוש באתר אליו הוא מתכנן להגיע ועוד.


תמונה תצפית בעטלפים: דגימת קול ומיקום

גלאי אולטרא סוני המשמש לתצפית בעטלפים, מחובר לטלפון נייד. במהלך התצפית מוקלטים הקולות בעזרת אפליקציה ייעודית. נתוני המיקום של המכשיר נדגמים על ידי HTML5 Geolocation API. בצירוף יתר פרטי התצפית, הם נשלחים באמצעות רשתות הסלולר ישירות למסד הנתונים של המערכת. לאחר שיעברו בקרה הם ישותפו ויוצגו על גבי מפות באתר. ממשתמש הקצה לא נדרש ידע באנליזה דיגיטלית של ההקלטה או כל מיומנות טכנית מורכבת אחרת.

ארגון וסיווג הנתונים
הנתונים מאוחסנים בבסיסי הנתונים על פי סיווג מוגדר. במידת הצורך, הם זמינים לעיבוד מאוחר. באופן דומה נשלחים צילומים ונתונים נוספים המאפשרים ללמוד על התנאים והנסיבות בהם נערכה התצפית.

פרקי מידע
בנוסף למערכת התצפיות, קיימים באתר האינטרנט של מן השדה (www.wildisrael.com) פרקי מידע מפורטים אודות קבוצות שונות בעולם החי. התכנים שבהם נערכים באופן שוטף, בהתאם לממצאים שהועלו במערכת התצפיות ומספקים מידע עדכני, פתוח ונגיש לכל.
בעזרת סטודנטים לחינוך ותחת הדרכה פדגוגית, נכתבים מערכי שיעור ותוכניות פעילות להגברת המעורבות הציבורית ולהטמעת המערכת בבתי ספר.
באתר מן השדה מסווגים גם התכנים המילוליים (folksonomy) וכך מקושרים הממצאים, השיח החברתי ופעילות המשתמשים זה לזה.

תפוצה
המערכת מייצרת כתובות URL המאותרות בקלות על ידי מנועי החיפוש ברשת, דבר המבטיח חשיפה גבוהה למידע המוצג בה. התמיכה המובנית ב-RSS, בשילוב אינטגרציה אופטימלית עם רשתות חברתיות מאפשרת שיתוף התכנים עם קהל קוראים גדול במיוחד, והתאמתם אליו על פי חתכים שונים. כפועל יוצא של אפקט ה- slashdotting, משתמשים רבים יכולים להשתמש במערכת בו זמנית מבלי לפגוע בביצועיה.
דרופל מספקת תשתית פתוחה, סקלבילית ומודולרית ואכן, בעזרתה פועלים כמה מהאתרים הרשמיים והמסחריים הגדולים ביותר בעולם. מערכת מן השדה פותחה על ידי חברת התוכנה סופטטיילורס בע"מ. בשיתוף מנהלי התוכן במן השדה, הותאמה המערכת לניהול מידע בנושא מגוון המינים.
הנתונים מוצגים על גבי מפות וזמינות ברשת האינטרנט. בעזרת Distance-based Clustering  מוצגות אלפי תצפיות במקביל. לא נדרש להתקין תוכנה ייעודית על מנת לצפות בהן: המידע זמין ונגיש לציבור. המפות מאפשרות לכל אחד להתרשם מתפוצת ושכיחות מיני בעלי חיים באזור מגוריו, היעד אליו הוא מתכנן להגיע ועוד. חיפוש יעדים במפות זמין בשפות עברית, ערבית ואנגלית.


תמונה 5  תצוגת מפות
דיווחי תצפיות מתקבלים מכל רחבי הארץ. התמיכה המובנית בשפות מאפשרת לסטודנטים דוברי עברית וערבית לשתף פעולה, דבר המרחיב בצורה משמעותית את ציבור המשתמשים: כך מתקבל דיגום רציף ורחב היקף. שיתוף הפעולה והתקשורת הישירה בין משתמשים ממגוון אוכלוסיות וממסגרות רבות ושונות, הוא הישג חינוכי כשלעצמו.

שמירת טבע
כמה מהחשובים שבמאבקים הסביבתיים שהתנהלו בשנים האחרונות נחלו כישלון, למרות תמיכתה הנחרצת של האקדמיה בהם: לא די בהוכחת חשיבותם המדעית של נושאי המאבק, יש להגביר את מעורבות הציבור ולהקנות להם משמעות חברתית.
בעזרת המערכת מתאפשר כעת לתלמידים לעיין במפה וללמוד אלו מיני בעלי חיים מצויים בסביבתם. ביכולתם לעיין בפרקי המידע, להעמיק בלימוד, לשתף את ממצאיהם מחצר בית הספר עם תלמידים נוספים ואף להתייעץ עם עמיתים ואנשי מקצוע. יתרה מזאת, באמצעות המערכת הנתונים זמינים בפורמט המאפשר גם לרשויות להשתמש בו, ואילו הדגימות הנאספות מספקות בסיס לעבודה מדעית.
מטרתו הראשונית של פיתוח המערכת היתה העלאת המודעות הציבורית לנושאי סביבה, אך כשהחלו להצטבר הממצאים התברר כי הם בעלי ערך ממשי. בחינת סוגיות שמירת טבע עכשוויות חושפת כי שינויים סביבתיים, באזורים מיושבים בפרט, מתרחשים על פני שטחים נרחבים ובקצב מהיר ביותר אשר שיטות האיסוף המקובלות אינן משיגות. היכולת להשתמש במאגרי המידע הקיימים למטרות שמירת טבע מוגבלת. הם אינם מעודכנים ואינם מתעדכנים באופן שגרתי, רציף ורחב היקף. מן השדה מגשרת על פערים אלה על ידי הפיכת הציבור לשותף פעיל ומשמעותי באיסוף המידע. היא מספקת לו כלים הדרושים לצרכים אישיים וחברתיים, ובמקביל מכשירה אותו ליישומים מדעיים. בשיטה זו התגלו ממצאים רבים והמעורבות הציבורית בשמירת טבע הולכת וגוברת.
בעוד שבעבר אמצעי צילום, מערכות מיקום גלובליות (GPS) וגלאים אולטראסונים היו מוגבלים לאקדמיה, הרי שבימינו הם נפוצים ביותר. במסדי הנתונים של מערכת מן השדה מצטברים ללא הרף ממצאים המחייבים התייחסות והערכה מחודשת של האיומים על מגוון המינים.
המערכת אומנם פותחה על ידי חברת תוכנה המספקת שירותים לחברות הזנק ואכן, היא משתמשת באמצעים טכניים מתקדמים לפיתרון קשיים בניטור ארוך טווח. עם זאת, חשוב לציין כי באקדמיה קשיים אלו הם ברובם נחלת העבר. מכאן, הרי שהתגליות והממצאים הרבים אינם פרי פיתוח טכנולוגיה חדשנית. על מנת שינוצלו כראוי, דרוש שינוי מהותי בגישה ליחסי מדע – קהילה.

Section: 
Section9