פרפר או עש?

בעולם כ- 150000 מיני פרפרים, מתוכם כ- 20000 פרפרים המעופפים ביום ומכונים בשם "פרפרים" וכ- 130000 החיים בלילה ומכונים בשם "עשים". בישראל מעריכים שישנם כ- 2300 מינים (מתוכם כ- 140 פרפרי יום).

ישנם מספר הבדלים בין פרפרי היום לבין עשים:

1. פרפרים עפים במשך היום ועשים בלילה.

2. לפרפרים יש מחוש בצורת אלה ואילו לעשים המחוש בצורות שונות ואינו בצורת אלה.

מחוש פרפר

3. פרפרים נחים כשכנפיהם, בד"כ, מאונכות לגופם, כנף לצד כנף ואילו עשים נחים כשכנפיהם מונחות כרעפים במאוזן לגופם.

כנף עש כנף פרפר

4. לפרפרים גוף קטן יחסית לכנפיהם, הוא צר וצנום והוא, בד"כ, בעל שערות מעטות; לעשים גוף עבה ומגושם והוא במקרים רבים פרוותי.

פרפר ועש

5. לפרפרים אין קרס או זיף עבה המחבר את הכנף הקדמית לאחורית בשעת התעופה כמו בעשים (גם בעשים הוא לעיתים זעיר ואינו נראה לעין).

6. לרוב גולם פרפרים בעל מבנה חרוטי ובד"כ נמצא תלוי על גבי ענף או קיר. בעשים הגולם נראה כחבית והוא נמצא, בד"כ, על או בתוך האדמה. במשפחות מסוימות של עשים הגולם נמצא בתוך פקעת שהזחל מכין.

פרפרים ועשים


Section: 
Section6